רמה 4

ספרים התואמים כיתות ה-ו בד”כ,
עם עלילות מפותחות, מלל ואוצר מילים ברמה שהתלמיד ממש “קורא ספר”.
הספרים כתובים בהווה פשוט.

לכל ספר אפשרות האזנה באתר או בקו טלפון.