רמה 2

ספרונים המתאימים לשלב בו התלמיד מצליח לקרוא טקסטים מעט יותר מורכבים,
בד”כ כיתות ד-ה.

כל ספר מלווה באפשרות האזנה באתר או בקו הטלפון.