ספרונים באנגלית לכיתות היסודי

ספרוני קריאה באנגלית לכיתות היסודי, מדורגים לפי רמה.
ספרוני קריאה צבעוניים ומרתקים בחמש רמות שונות. תואמים כיתות ג עד ו בדרך כלל.

– הספרים מדורגים לפי רמה, עם אוצר מילים מובנה והדרגתי.
התלמיד יוכל לקרוא, להעשיר את אוצר המילים, וכך להתקדם צעד אחר צעד.
– כל ספר כולל מילון עם מילים נבחרות מתורגמות לעברית,
וכן אפשרות להאזנה להקראה של הסיפור במגוון מדיות.

התלמיד ירגיש ביטחון והצלחה ויתקדם מרמה לרמה בהנאה ובסיפוק!